Polityka prywatności

Dane osobowe mogą być wykorzystywane do personalizacji ogłoszeń publicznych, a pliki cookie mogą być wykorzystywane zarówno do personalizacji ogłoszeń, jak i bez niej.

Ten blog nie stanowi testu dziennikarskiego w takiej formie, w jakiej została wydana, bez żadnej okresowości. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników w komentarzach do każdego postu.

Anulowane zostaną komentarze uznane za obraźliwe lub naruszające prawo do wizerunku lub nieautoryzowane przez osoby trzecie, będące spamem lub zawierające dane osobowe niezgodne z zasadami ochrony prywatności.

Wszystkie testy lub zdjęcia zamieszczone na tym blogu zostały opublikowane w Internecie, a zatem są uważane za publiczne; jeśli ich publikacja narusza ewentualne prawa autorskie, prosimy o poinformowanie nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za strony, do których prowadzi link, ani za ich zawartość, która może ulegać zmianom w czasie.

Commento dei contenuti

Usługi komentowania zezwalają Użytkownikom na formułowanie i publikowanie własnych komentarzy dotyczących treści niniejszej Aplikacji.
Użytkownicy, po podjęciu decyzji przez Titolare, mogą przesyłać komentarze również w formie anonimowej. W przypadku Danych Osobowych wprowadzonych przez Użytkownika jest to e-mail, który może być wykorzystywany do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść własnych komentarzy.
W przypadku, gdy zainstalowana jest usługa komentarzy świadczona przez podmioty trzecie, możliwe jest, że nawet w przypadku, gdy Użytkownicy nie korzystają z usługi komentarzy, będzie ona gromadzić dane o ruchu związane ze stronami, na których zainstalowana jest usługa komentarzy.

Komentarze na Facebooku (Facebook)

Facebook Comments to usługa zarządzana przez Facebook Inc., która umożliwia użytkownikom dodawanie własnych komentarzy i dzielenie się nimi w obrębie platformy Facebook.

Disqus (Disqus)

Disqus to usługa komentowania treści udostępniana przez Big Heads Labs Inc.

Blog o prywatności Informativa

Prywatność informacji (art. 13 D.Lgs. 196/2003): dane, które uczestnicy Bloga przekazują na etapie pisania, są ograniczone do adresu e-mail i są obowiązkowe w celu otrzymania powiadomienia o publikacji postu.
W celu zamieszczenia komentarza, oprócz adresu e-mail, wymagane jest również wprowadzenie imienia i nazwiska, które nie mogą być publikowane wraz z komentarzem zamieszczonym przez użytkownika, a adres e-mail jest wykorzystywany wyłącznie do wyświetlania wiadomości na stronie. Opinie i komentarze zamieszczane przez użytkowników oraz zawarte w nich informacje i dane nie są przeznaczone do innego celu niż ich publikacja na Blogu, w szczególności nie przewiduje się gromadzenia ani selekcji w określonych bankach danych. Ewentualne transakcje o charakterze statystycznym, które w przyszłości mogą być zamiarem serwisu, będą dokonywane wyłącznie na zasadzie anonimowej. W związku z tym, że rozpowszechnianie danych osobowych użytkownika oraz danych pochodzących z zamieszczonych przez niego komentarzy powinno być bezpośrednio przypisane do inicjatywy użytkownika, gwarantujemy, że nie przewiduje się żadnego innego sposobu rozpowszechniania tych danych. W każdym przypadku użytkownik ma w każdym momencie możliwość skorzystania z praw, o których mowa w art. 7 D.Lgs. 7 del D.Lgs. 196/2003. Aby skorzystać z tych praw, użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do Tytularnego Administratora Danych Osobowych pod adresem info@verona-card.com.

Wyłączenie odpowiedzialności Prywatność Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", które są plikami testowymi, które są deponowane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie analizowania sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu śledzenia i badania sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla jej operatorów oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przekazują te informacje za zgodą Google. Google nie przyporządkowuje adresu IP użytkownika do żadnych innych danych posiadanych przez Google. Możesz zrezygnować z używania plików cookie, wybierając odpowiednią konfigurację w swojej przeglądarce, ale może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google w określonych trybach i celach.

Zezwolenia Facebooka dostępne w tej aplikacji

Ta aplikacja może korzystać z kilku zezwoleń Facebooka, które umożliwiają korzystanie z konta użytkownika na Facebooku i gromadzenie za jego pośrednictwem informacji, w tym danych osobowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych zezwoleń, należy zapoznać się z poniższą sekcją Dokumentacja zezwoleń Facebook ed alla polityka prywatności di Facebook.

Zezwolenia są następujące:

Informacje podstawowe

Informacje bazowe użytkownika zarejestrowanego na Facebooku, które zwykle obejmują następujące dane: identyfikator, nazwę użytkownika, zdjęcie, gatunek i język lokalizacji, a w niektórych przypadkach także "znajomych" na Facebooku. Jeśli użytkownik udostępni publicznie inne dane, będą one również dostępne.

Aplikacje społecznościowe

Usługi te pozwalają witrynie internetowej na dostęp do danych Twojego profilu w sieciach społecznościowych oraz na dokonywanie interakcji z Twoimi postami. Usługi te nie są aktywowane automatycznie, ale wymagają autoryzacji ze strony użytkownika.

Dostęp do konta Facebook (ta aplikacja)

Usługa ta umożliwia tej aplikacji połączenie z kontem użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym przez firmę Facebook Inc.

Dozwolone bogactwo: Różne typy danych zgodnie z polityką prywatności serwisu.

Miejsce leczenia: USA - Polityka prywatności

Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Usługi te umożliwiają interakcje z sieciami społecznościowymi lub innymi zewnętrznymi platformami bezpośrednio ze stron Aplikacji. Interakcje i informacje uzyskane za pośrednictwem tej Aplikacji są w każdym przypadku objęte ochroną prywatności Użytkownika w odniesieniu do każdej sieci społecznościowej.
W przypadku zainstalowania usługi interakcji z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, będzie ona gromadzić dane o ruchu związane ze stronami, na których została zainstalowana.

Pulsante Mi Piace i widget społecznościowy Facebooka (Facebook)

Pulsant "Mi Piace" i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji z siecią społecznościową Facebook, stworzone przez Facebook Inc.

Dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowania.

Miejsce leczenia: USA - Polityka prywatności

Puls +1 i widget społecznościowy Google+ (Google)

Pulsant +1 i widżet społecznościowy Google+ to usługi interakcji z siecią społecznościową Google+, udostępniane przez Google Inc.

Dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowania.

Miejsce leczenia: USA - Polityka prywatności

Puls Tweet i widget społecznościowy Twittera (Twitter)

Pulsant Tweet i widżet społecznościowy Twittera to usługi interakcji z siecią społecznościową Twitter, udostępniane przez Twitter Inc.

Dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowania.

Miejsce leczenia: USA - Polityka prywatności

Titolare del Trattamento dei Dati

Gabriella Coppola - P.IVA 02734080993 - info@verona-card.com

Nota prawna

Strona verona-card.com to serwis informacyjny poświęcony Weronie.

Witryna verona-card.com nie zawiera testów dziennikarskich, które są aktualizowane bez żadnej okresowości. Nie może być również uważana za produkt redakcyjny w rozumieniu ustawy nr 62 z 7.03.2001.

Zdjęcia prezentowane na tej stronie zostały opublikowane w Internecie po sprawdzeniu, że mają charakter publiczny; jeśli ich publikacja narusza ewentualne prawa autorskie, prosimy o poinformowanie nas o tym za pośrednictwem poczty e-mail. info@verona-card.com. Saranno immediatamente rimosse.

Wszystkie informacje zawarte w witrynie verona-card.com są dostępne za pośrednictwem oficjalnego kanału sieci lub bezpośredniej wizyty. Nie wykluczając ewentualnych nieścisłości lub pominięć, zalecamy sprawdzenie oficjalnych kanałów przed wejściem do obiektu.

Veronacard.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w informacjach zawartych w witrynie i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z potwierdzenia informacji zawartych w witrynie verona-card.com.

Możliwe jest wysyłanie ewentualnych zgłoszeń błędów na adres e-mail. info@verona-card.com.

Sprzedaż biglietti na Tiqets.com i GetYourGuide

Ta strona jest powiązana z tiqets.com e getyourguide.comto jedna z głównych platform sprzedaży biglietti na świecie. Nabycie biglietti i wszystkie transakcje odbywają się w tych platformach z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. I biglietti emessi sono sempre ufficiali. Serwis verona-card.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzedaż biglietti ani za pomoc po sprzedaży. W przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzedażą biglietti należy skontaktować się z pomocą techniczną witryny tiqets.com i getyourguide.com pod następującymi adresami:

Współpraca z Booking.com

Ta strona jest powiązana z booking.comstrona z ogłoszeniami online o noclegach na całym świecie.